0 312 442 40 65

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI

Faaliyet Raporu

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI
2017 YILI AYRINTILI FAALİYET RAPORU

NAKDİ VE AYNİ YARDIMLAR:

1. Irak'ta yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye'ye gelen yardıma muhtaç sığınmacı Türkmen ailelerle ilgili olarak;

 • Ankara'ya gelen 463 kişi/aileye nakdi yardım yapılmıştır. Ayrıca; hayırsever vatandaşlar tarafından banka hesabına yapılan şartlı bağışlar 9 Türkmen aileye nakit olarak ödenmiştir.

 • Türkiye'ye sığınan Türkmenler için kurulan "Yardım Komisyonu"nun genel hizmet giderleri karşılanmış, komisyonda gönüllü olarak görev yapan Türkmenlere nakdi yardım yapılmıştır.

 • Kendi imkanlarıyla tedavi olmak üzere Türkiye'ye gelen veya Irak'a kesin dönüş yapan 15 Türkmene ulaşım, ilaç veya diğer giderlerini karşılayabilmeleri amacıyla nakdi yardım yapılmıştır.

 • 2. T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), UNHCR & IMPR The UN Refugee Agency Ankara Temsilciliği, ABBOTT Laboratuarları İth. İhr. Ve Tic. Ltd. Şti., Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği, TBMM Gönülleri Vakfı, Birlik ve Dayanışma Grubu Derneği, Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD - ASRA) ve Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri ile muhtelif kurum, kuruluş ve hayırsever vatandaşlar tarafından Vakfımıza teslim edilen gıda, gıda takviye sütü - çocuk maması, temizlik malzemesi, kişisel hijyen malzemesi, mont, ayakkabı, atkı-bere- eldiven takımı, kırtasiye, oyuncak, battaniye, beyaz eşya gibi ayni yardım malzemelerinin Ankara'da yaşayan Türkmen ailelere dağıtımı yapılmıştır.

  3. Yardım komisyonu başkanı tarafından Nisan 2017 ve Temmuz 2017 Ayları içerisinde mülteci kamplarındaki yaşam koşulları ile ilgili gerekli değerlendirme ve tespitlerde bulunulmuş, ayrıca Ramazan ayında dağıtımı planlanan gıda yardımı çeklerinin iller bazında dağıtımı sağlanmış olup, bu amaçlarla ilgilinin giderleri karşılanmıştır.

  4. Haziran 2017 Ayında, Türkmen ailelere Ramazan Ayı nedeniyle gıda yardımı yapılması projesi kapsamında; ekonomik durumu yetersiz 5.000 aileye (Ankara 3.051, Adana 387, Eskişehir 530, Bursa 266, Sakarya 200, Mersin 211, Konya 300 ve Denizli 55 aile) 50.-'şer TL'lik gıda yardım çeki yardımı yapılmış, Ankara'da yaşayan 480 Türkmene iftar yemeği verilmiştir.

  5. TBMM Gönülleri Vakfı tarafından Ramazan Ayı münasebetiyle verilen iftar yemeklerine 470 Türkmen kişinin katılımı sağlanmış, 150 Türkmen çocuğa öğle yemeği verilmiş ve çeşitli hediyeler dağıtılmıştır.

  6. Ankara'ya yerleşen Türkmen gençlere yönelik olarak Temmuz 2017 Ayında düzenlenen futbol turnuvasının giderleri ile Adana'da düzenlenen turnuvaya Konya'dan katılan 10 öğrencinin ulaşım giderleri karşılanmıştır.

  7. T.C. Ankara Valiliği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde, Ankara'da yaşayan Türkmen ailelerin ikamet izni başvurularına yönelik kayıt formları düzenlenmiş, Türkmen çocukların okul kayıtlarına yönelik kimlik numaralarının çıkartılması ile ilgili dosya hazırlama işlemleri yapılmıştır.

  8. Irak'ta yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye'ye gelerek Ankara'ya yerleşen çocuk, kadın ve erkek aile bireylerine yönelik olarak muhtelif zaman dilimlerinde eğitim, kültür, sağlık konularında çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.

  MUHTELİF YARDIM ve HİZMETLER:

  1. Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Genel Merkezi, Ankara Şubesi ve İzmir Şubesi'ne Türkmen Toplumuna yönelik hizmet ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla nakdi yardım yapılmıştır.

  2. Yurtiçi ve yurtdışı çeşitli etkinliklerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan rozet, masa bayrağı, Türkmen Milli Bayrağı, ITC Bayrağı, rollap, tanıtım CD ve DVD'si gibi muhtelif tanıtım malzemeleri yaptırılmıştır.

  SAĞLIK YARDIMI:

  1 Türkiye’de tedavileri yaptırılan 48 hasta / yaralı ile 35 refakatçinin ibate ve ulaşım giderleri ile hastaların tahlil, tedavi, ilaç ve ortopedik ve medikal malzeme masrafları karşılanmış, ayrıca Irak’ta tedavilerine devam edilen muhtaç durumdaki hastaların ilaç ve tedavi masrafları, hayatını kaybeden hastaların cenaze masrafları karşılanmıştır.

  2 Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı'nın mali desteğinde, Yurtdışındaki Iraklı Doktorlar Derneği tarafından Konya'da "Mevlana İkliminde II. Irak Sağlık Dayanışma Kurultayı", Ankara'da Türkiye'deki Doktorların Sağlık İstişare Toplantıları" ve "Irak'ta Yeniden Yapılanma Sürecinde Telafer Sağlık Dosyası" konulu etkinlikler düzenlenmiştir.

  EĞİTİM VE KÜLTÜR FAALİYETLERİ:

  1 Irak Erbil'deki okullarda okutulması planlanan 15 Adet Lise 1. Sınıf, Lise 2. Sınıf ve Lise 3. Sınıf ders kitabının Arapça'dan Türkçe'ye tercümesinin yapılması, çevirisi yapılan kitapların konusunda uzman kişiler tarafından dil - bilimsel denetimlerinin yapılması ve kitapların grafik tasarım hizmetinin yapılarak baskıya hazır hale getirilmesi hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

  2 Irak’taki Türkçe eğitim veren okullarda okutulması planlanan ders kitaplarının tercüme, dil - bilimsel denetim, yeniden yazım, film çekimi, dizgi, tasarım ile ilgili hizmet giderleri karşılanmıştır. Ayrıca Türkmeneli Kültür Ajandasının tercüme, dizayn ve düzenleme çalışmaları ile Kerkük'te Eğitim Tarihi Panoraması isimli kitabın Arapça tercümesi yaptırılmıştır.

  3 TİKV Türkmeneli Kültür Merkezi tarafından yürütülen Osmanlıca eserlerin arşivlenmesi projesi kapsamında, Osmanlıcadan Türkçeye tercümesi yapılan Osman Mazlum'a ait "Ülfetname" ve Hayrullah Kazım'a ait "Hayalimde Yaşayan Güzel" başlıklı eserlerin tercüme hizmetleri yaptırılmıştır.

  4 Türkmen Toplumunun tanıtımı maksadıyla; muhtelif kurum, kişi ve yazarlar tarafından hazırlanan kitap, dergi ve rapor gibi görsel materyallerden Vakıf birimleri ile muhtelif kişi ve kuruluşlara dağıtılmak ve Irak’a gönderilmek üzere belirli miktarlarda satın alınmıştır.

  5 Türkiye'de yaşayan Türkmen şair ve yazarlar ile Irak'tan Türkiye'ye getirilen Telaferli şair ve yazarlardan oluşan heyet arasındaki kültür değişimi ve fikir alışverişinde bulunulması amacıyla 11 - 15 Mayıs 2017 tarihleri arasında "Telaferli Şairler Buluşması" adı altında toplantı, şiir şöleni, gezi vb. etkinlikleri gerçekleştirilmiş, bu amaçla Irak'tan Türkiye'ye gelen heyetin ulaşım giderleri ile etkinlik giderleri karşılanmıştır.

  6 Gaziantep'te düzenlenen "Türkmen Gecesi", İstanbul'da düzenlenen "17. Türk Dünyası Gençlik Kurultayı" ve "Türkmen Gecesi", Ankara'da düzenlenen "14. Uluslararası Anadolu Günleri ve Sanat Festivali", Tokat'ta düzenlenen "Kuzey Irak Referandumu ve Türkmenler Konferansı" ve Erzurum'da düzenlenen "Kuzey Irak Referandumu - Kerkük ve Türkmenler" başlıklı etkinlik, konferans ve panellerde TİKV Türkmeneli Kültür Merkezi tarafından Vakfımızın temsili sağlanmıştır.

  7 Türkmeneli Milli Marşı'nın ulusal ve uluslararası platformlarda kullanılabilmesi amacıyla yeniden çok sesli (orkestralı) stüdyo kaydı yaptırılmıştır.

  8 Türkmen öğrenci ve gençlerin bir araya getirilerek fikir alışverişinde bulunulmasını sağlamak amacıyla Konya ve Ankara'da "Türkmen Öğrenci ve Gençler Birliği Türkmen Öğrenci Buluşması" etkinlikleri ile Ankara'da Türkmeneli Öğrenci Şöleni" başlıklı etkinlik düzenlenmiştir.

  9 TİKV Türkmeneli Kültür Merkezi hizmet faaliyetleri kapsamında;
  - "Şehit Liderleri Anma Toplantısı" ve "Türkmenlere Kültürel Hakların Tanınması" etkinlikleri, "Kerkük Türkmen Basın Bayramının 106. Yıldönümünde Osmanlı'dan Günümüze Irak'ta Türk Basını" konulu panel ve "Irak Türk Matbuat Sergisi" ile "Araştırmacı yazar Ata Terzibaşı'yı Anma Toplantısı" gerçekleştirilmiştir.
  - "İz Bırakanlar" projesi kültür eserleri kapsamında hazırlıkları tamamlanan "Milli Şairimiz Mehmet İzzet Hattat: Hayatı ve Eserleri" isimli kitabın 1.000 Adet basımı yaptırılmıştır.
  - Türkmen öğrencilere yönelik olarak Gazi Üniversitesi TÖMER ile işbirliği içerisinde 07 Aralık 2017 tarihinden itibaren "Türkçe Dil Kursu" açılmış, bahse konu kursta görev yapmak üzere 6 ay süreyle 2 öğretmen görevlendirilmiş, ihtiyaç duyulan demirbaş malzemeler ile muhtelif araç ve gereçler temin edilmiştir.

  ARAŞTIRMA HİZMETLERİ:

  1 TİKV Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından çıkarılan “Ortadoğu Analiz” ve “Ortadoğu Etütleri” isimli dergiler ile Ortadoğu’ya yönelik yapılan araştırma ve incelemeler neticesi hazırlanan raporların yayını sağlanmış ve grafik hizmetleri dahil basım, fotoğraf aboneliği, posta/kargo gönderim giderleri karşılanmıştır.

  2 TiKV Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin işbirliğinde Ağustos 2014 Ayından itibaren yürütülen, ülkemizin eş başkanlığını yürüttüğü Terörizmle Mücadele Küresel Platformu'nun faaliyetlerine dönük "Güvenlik Çalışmaları" başlıklı araştırma projesi kapsamında; yurtiçi ve yurtdışında çeşitli zaman dilimlerinde düzenlenen konferans, toplantı ve seminerlere TiKV ORSAM'ı temsilen katılmak üzere proje koordinatörü ve araştırma asistanı görevlendirilmiştir.

  3 İstanbul Şehir Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Talha KÖSE ve New York Binghamton Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ekrem KARAKOÇ koordinasyonunda, TiKV Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından "Türkiye'nin Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki Yumuşak Gücü" başlıklı proje yürütülmüştür.

  4 Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Halkla İlişkiler Bölümü'nün finansal desteğiyle TİKV Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) tarafından Nisan 2016 Ayından itibaren yürütülmeye başlanan "A Research on IŞİD Supporters in Turkey: Social Media Analysis on Twitter - Türkiye'de IŞİD taraftarları üzerine Bir Araştırma: Twitter'da Sosyal Medya Analizi" başlıklı araştırma projesi 2017 yılında da devam ettirilmiştir.

  5 Ülkemizin eş başkanlığını yürüttüğü "Terörizmle Mücadele Küresel Platformu"nun faaliyetlerine dönük "Güvenlik Çalışmaları" başlıklı araştırma projesi uzantısı olarak, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli HEDEYAH Araştırma Merkezi'nin finansal desteğiyle TİKV ORSAM tarafından Ekim 2016 Ayından itibaren yürütülmeye başlanan "Türkiye'de Medyanın Şiddete Varan Aşırıcılık Üzerine Etkisi - Impact of Journalism on CVE in Turkey" başlıklı araştırma projesi 2017 yılında da devam ettirilmiştir.

  6 Türkiye ve Japonya arasında devam eden stratejik işbirliği ve vizyonunun akademik boyutta geliştirilmesi çalışmalarının devamı niteliğinde, Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın işbirliği ve mali desteğiyle TİKV ORSAM tarafından Kasım 2016 Ayından itibaren yürütülmeye başlanan "Küresel Meseleler Üzerine Türkiye - Japonya Diyaloğu (İnsani Güçler)" başlıklı proje 2017 yılında da devam ettirilmiş olup, proje kapsamında proje koordinatörü ve beraberindeki heyet tarafından Tokyo'da çeşitli temas ve görüşmelerde bulunulmuştur.

  7 Türkiye'nin yakın akrabalık ilişkisi içinde olduğu Suriye Türkmen Toplumu'nun içindeki aktif gençler ile Irak Türkmen Cephesi'ne bağlı Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği'ne mensup Türkmen gençlerin gelişimine destek olunması amacıyla, "Suriye Türkmen Gençlerine Dönük STK ve Kişisel Gelişim Liderlik Eğitimi Programı" ve "Türkmen Gençlerini Eğitim Programı" başlıklı projeler gerçekleştirilmiştir.

  8 TiKV Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) hizmetleri kapsamında;

 • "Telafer'in Geleceği ve Türkmenler" başlıklı proje kapsamında Bağdat - Necef - Babil - Kerbela Bölgelerinde saha araştırması yapmak üzere uzman personel ve araştırma asistanı görevlendirilmiştir.
 •  

 • - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi işbirliği ve ev sahipliğinde İstanbul'da,
  - Konya Selçuk Üniversitesi işbirliği ve ev sahipliğinde Konya'da, ORSAM 2017 Yılı Kış Okulu Seminer Programları düzenlenmiştir.
 •  

 • Nahrain Stratejik Araştırma Merkezi işbirliğinde; güvenlik politikaları, sosyal ve kültürel politikalar ile ekonomi ve enerji politikalarının detaylı biçimde ele alındığı "Türkiye - Irak İlişkileri Çalıştayı" Bağdat'ta düzenlenmiştir.
 •  

 • NAHRAIN Center işbirliğinde Ankara'da "Eğitim Programı" ile "Türkiye - Irak İlişkileri" çalıştayı düzenlenmiştir.
 •  

 • Başkent Üniversitesi işbirliği ve ev sahipliğinde Ankara'da,
  - Marmara Üniversitesi işbirliği ve ev sahipliğinde İstanbul'da,
  - Sakarya Üniversitesi işbirliği ve ev sahipliğinde Sakarya'da, ORSAM 2017 Yılı Yaz Okulu Seminer Programları düzenlenmiştir.
 • TİKV Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) ile Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı (TEPAV) işbirliğinde "Referanduma Doğru Irak'ın ve Türkmenlerin Geleceği" başlıklı toplantı düzenlenmiştir.
 •  

 • Muttahidoon Koalisyonu işbirliğinde "Irak'ta Sünnilerin Durumu ve Musul - Kerkük'ün Geleceği" başlıklı kapalı çalıştay düzenlenmiştir.
 •  

 • Nevşehir'de düzenlenen geleneksel "Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma ve Kültür Sanat Etkinlikleri"ne T.C. Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü'nde TİKV ORSAM tarafından Irak'tan Türkiye'ye 10 kişilik heyet davet edilmiştir.
 •  

 • - Irak Temsilciler Meclisi himayesinde, Bağdat Üniversitesi Irak Diyalog ve Fikir Enstitüsü işbirliğinde Irak'ta düzenlenen "Bağdat Diyaloğu"
  - OMRAN Stratejik Araştırmalar Merkezi işbirliğinde St. Petersburg'da düzenlenen "Syrian Track II Diplomacy Workshops"
  - German Marshall Fund ve Al-Sharq Forum işbirliğinde Washington'da düzenlenen " ABD'nin Türkiye İlişkileri: Şüphenin Ötesinde"
  - Local Administration Councils Unit (LACU) tarafından Gaziantep'te düzenlenen " Muhaliflerin Suriye'de Kontrol Ettiği Alanlarda Yönetim Mekanizması"
  - Medeniyetler Diyalogu Araştırma Enstitüsü (DOC) tarafından Berlin'de düzenlenen " Suriye Krizi'nde Yabancı Aktörler"
  - OMRAN Center tarafından Siracasu'da düzenlenen "Suriye Krizine Türkiye ve Rusya'nın Bakışı"
  - Al-Sharq Forum tarafından İstanbul'da düzenlenen "MENA Bölgesinde Yeni Bir Güvenlik Mimarisine Doğru"
  - OMRAN Stratejik Araştırmalar Merkezi işbirliğinde düzenlenen "Suriye'de Yerel Konseyler ve Güvenlik Sektörü Reformu"
  - RUDAW Araştırma Merkezi tarafından Erbil'de düzenlenen " Siyasi Çözümleri Bulmada Suriye İçinde Güvenli Bölgelerin Rolü"
  - Al-Sharq Forum tarafından düzenlenen " Suriye İçin Opsiyonlar"
  - T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen "Güçlü Diploması, Faal Arabuluculuk" temalı " IV. Arabuluculuk"
  - Uludağ Üniversitesi tarafından Bursa'da düzenlenen "IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler"
  Başlıklı konferans, toplantı, çalıştay, kongre ve etkinliklerde TİKV ORSAM Başkanı veya uzman personelleri tarafından Vakfımızın temsili sağlanmıştır.

 •  

 • TiKV Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi uzman personeli ve araştırma asistanı ile Suriye Türkmen Meclisi Asistanı Hasan ARBER tarafından "Fırat Kalkanı Saha Araştırması Projesi" kapsamında; Gaziantep, Kilis, Cerablus, Çobanbey, Münbiç ve Rakka Bölgelerinde saha araştırması gerçekleştirilmiştir.
 •  

  9. TİKV Avrasya İncelemeleri Merkezi hizmetleri kapsamında,;
  - Ukrayna Büyükelçiliği, Karabük Üniversitesi ve ODTÜ işbirliğinde Karabük ve Ankara'da " 25. Years of Turkey - Ukraine Diplomatic Relations = 25. Yılında Türkiye - Ukrayna Diplomatik İlişkileri" başlıklı konferanslar düzenlenmiştir.

  Ayrıca, Irak'ta Türkmen kuruluşları tarafından yürütülen eğitim, sağlık ve diğer hizmetlerin koordinasyonu sağlanmıştır.

   

   

  Duyurular

  TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ ve KÜLTÜR VAKFI

  Ahmet Mithat Efendi Sokak No:46/11 Çankaya / Ankara -TÜRKİYE

  Telefon: (00 90 312) 442 40 65- 64 -63

  email:iraqiturkman@iraqiturkman.org.tr

  TİKV Kerkük Bürosu: kerkuk@iraqiturkman.org.tr

  TİKV Erbil Bürosu: erbil@iraqiturkman.org.tr