0 312 442 40 65

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI

BİZ KİMİZ

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı, Sivil Bir Toplum Örgütü  olarak 18 Mayıs 1996’da Ankara’da kurulmuştur. Tescil işlemleri tamamlanarak kuruluş kararı 29 Haziran 1996 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı, Vakıf Senedi’nde yer alan Vakıf amaçları doğrultusunda, Vakıf Senedi, Vakıflar Kanunu ve diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmelik hükümleri gereği hizmetlerini gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Ayrıca 2001/2021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği Irak Türkmen Cephesi ile işbirliği içerisinde Türkmen Toplumu’na mali imkanlar dahilinde hizmet götürmeye çalışmaktadır.

            Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı’na, Vakıf amaçları doğrultusunda hizmetlerini gerçekleştirebilmesi ve özel firmalardan yardım ve bağış alabilmesi için Bakanlar Kurulu’nun 17/11/2005 tarih ve 2005/9685 sayılı kararı ile vergi muafiyeti tanınmıştır.

            Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı;

  1. İnsan Hakları alanında,
  2. İnsani Yardım ve Sağlık alanlarında,
  3. Kültür, Sanat ve Eğitim alanlarında

Faaliyet göstermektedir.

 


Duyurular

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ ve KÜLTÜR VAKFI

Ahmet Mithat Efendi Sokak No:46/11 Çankaya / Ankara -TÜRKİYE

Telefon: (00 90 312) 442 40 65- 64 -63

email:iraqiturkman@iraqiturkman.org.tr

TİKV Kerkük Bürosu: kerkuk@iraqiturkman.org.tr

TİKV Erbil Bürosu: erbil@iraqiturkman.org.tr